Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версия
Patriarhia

Discursul Preafericitului Patriarh Chiril la întâlnirea Preşedintelui FR V.V. Putin cu participanţii la Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse

Discursul Preafericitului Patriarh Chiril la întâlnirea Preşedintelui FR V.V. Putin cu participanţii la Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse
Versiune pentru tipar
1 februarie 2013 21:11

La 1 februarie 2013 a avut loc întâlnirea Preşedintelui Federaţiei Ruse V.V. Putin cu participanţii la Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse. Şeful statului a fost salutat de Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

Excelenţa Voastră, mult stimate Vladimir Vladimirovici!

În numele episcopatului Bisericii Ortodoxe Ruse aş vrea să vă mulţumesc cordial pentru acea posibilitate de a ne întâlni cu Dumneavoastră, de a face schimb de gânduri, de a asculta cuvintele Dumneavoastră şi de a ne exprima gândurile, sentimentele, emoţiile noastre.

Noi apreciem foarte înalt posibilităţile dialogului dintre Biserică şi stat în toate ţările care sunt reprezentate de arhipăstorii veniţi aici: ei reprezintă mai bine de 33 de mii de parohii, care se găsesc în 62 de ţări ale lumii.

În fiecare din aceste ţări există particularităţile, complicaţiile lor, dar pretutindeni unde este dialogul dintre stat şi Biserică, ea tinde să folosească aceste instrumente, aceste posibilităţi pentru realizarea misiunii sale.

La baza acestei misiuni se află ceea ce în limba teologiei, a Bisericii o numim mântuire – mântuirea omului. Dacă e să trecem această noţiune în plan sociologic sau filosofic, este vorba de plinătatea vieţii omeneşti, de dimensiunea duhovnicească a ei.

Aici, desigur, este extrem de important ceea ce Dumneavoastră adineaori aţi numit prin cuvântul „valoare”. Dacă viaţa duhovnicească a omului nu este dezvoltată, dacă interesele materiale înghit în totalmente pe cele duhovniceşti, atunci noţiunea de valoare dispare.

Dar dacă dispare noţiune de valori, de valori fundamentale, pe a căror bază trebuie de construit viaţa, atunci omul simte dificultăţi enorme, în special în momentele de suferinţe, scârbiri, conflicte, războaie.

Poporul nostru, într-adevăr, a obţinut victorie în războaie îngrozitoare, iar aniversarea a 70 de ani de la biruinţa de la Stalingrad ne oferă încă odată posibilitatea de a ne aduce aminte despre această pagină dificilă din istoria noastră. Oamenii au biruit, fiindcă au ştiut ce apără, ei au fost puternici din punct de vedere moral, aveau o convingere puternică. Doar pe acest fundament duhovnicesc se putea de obţinut victoria. Nu este cu putinţă a obţine biruinţă doar pe baza mijloacelor exterioare, chiar şi foarte puternice.

De aceea Biserica, chemând pe oameni la mântuire, educă, în primul rând, principiile morale, care constituie esenţa tuturor valorilor. Valorile în afara reperelor morale încetează a mai fi valori conceptuale, încetează a mai fi valori care au semnificaţie netrecătoare.

Încă odată aş vrea să vorbesc şi despre parteneriatul Bisericii şi al statului. Cu adevărat, în cadrul acestui parteneriat se dezvoltă dialogul şi se soluţionează multe probleme. Biserica apreciază foarte mult ceea ce a căpătat în ultimele decenii.

Noi realmente avem libertate, noi nu suntem supuşi la nici un fel de presiuni administrative şi politice, noi singuri ne determinăm mersul nostru înainte, la aceasta servind, inclusiv, şi Soborurile Arhiereşti.

Noi mulţumim puterea de stat pentru faptul că, fără a se amesteca în viaţa Bisericii, acolo unde este nevoie de această colaborare – noi o avem. Şi se prea poate, astăzi vom şi vorbi puţin despre această colaborare. Este vorba, desigur, despre problemele învăţământului, ale activităţii sociale, ale grijii faţă de cei săraci, despre caritate şi despre alte multe probleme.

Şi, în ultimul rând, aş vrea să vorbesc despre pacea interreligioasă. Biserica are o legătură directă cu principiul etnic, deoarece cultura bisericească în multe privinţe îmbibă în sine şi chiar se bazează pe cultura naţională. De aceea conştiinţa naţională, de cele mai dese ori, se asociază cu o anumită religie. Din aceste considerente organizaţiile religioase, şi în primul rând aş vrea să vorbesc de Biserica Ortodoxă Rusă, poartă o responsabilitate deosebită pentru menţinerea păcii interetnice şi interreligioase. Şi acestei sarcini noi acordăm o atenţie deosebită.

Încă odată aş vrea să vă mulţumesc pe Dumneavoastră, Vladimir Vladimirovici, şi în persoana Dumneavoastră conducerea Federaţiei Ruse pentru acel dialog substanţial, în al cărui rezultat se formează un sistem organizat, bazat pe respect reciproc şi liber de orice presiune – parteneriatul Biserică-stat.

Vă mulţumesc.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie